Sun

ท่องเที่ยว อุ้มผาง ที่จังหวัดตาก ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวจังหวัดตาก เที่ยวอุ้มผาง

ท่องเที่ยว อุ้มผาง ที่จังหวัดตาก

สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตกมาฝากกันนั้นก็คืออุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก อยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ การเดินทางมาที่นี่อาจจะเดินค่อนข้างลำบากหน่อย เพราะมีทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 1090 อุ้มผางเป็นเมืองที่สงบเงียบและมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในวันนี้เราก็ได้คัดสรรมาให้ทุกคนถึง 3

Read More »
ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันนั้นก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 จังหวัด นั้นก็คือ จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

Read More »
ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันนั้นก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพของธรรมชาติโดยทั่วไปเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม มีทั้ง

Read More »
ท่องเที่ยว วังน้ำเขียว ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เที่ยววังน้ำเขียว

ท่องเที่ยว วังน้ำเขียว

สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานมาฝากกันนั้นก็คือวังน้ำเขียว เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา และด้วยระยะทางที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก สามารถเดินทางได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง จะได้พบกับบรรยากาศธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ และอากาศเย็นสบายแล้ว จึงทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวนั้นเองค่ะ วันนี้เราก็ได้คัดสรรมาให้ทุกคนถึง 3

Read More »
ท่องเที่ยว วนอุทยานภูลังกา ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวจังหวัดจังหวัดพะเยา เที่ยววนอุทยานภูลังกา

ท่องเที่ยว วนอุทยานภูลังกา

สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันนั้นก็คือวนอุทยาน ภูลังกา ตั้งอยู่ในตำบลช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซ้อนกันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ และด้วยความที่เป็นยอดเขาสลับซ้อนกัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการเดินสำรวจธรรมชาติ พิชิตยอดดอย และการชมวิวในช่วงฤดูหนาวมากๆเลยค่ะ ซึ่งในวันนี้เราก็ได้คัดสรรมาให้ทุกคนถึง

Read More »
ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองลาน ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร เที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองลาน

สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันนั้นก็คือก็อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานมีสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดของบริเวณนี้ สภาพป่าก็สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และในวันนี้เราก็ได้คัดสรรมาให้ทุกคนถึง 3 สถานที่ด้วยกัน

Read More »