Gyumura By Gyu Gyu Tei : ปิ้งย่างสไตล์อิซากายะรูปแบบใหม่

ร้านปิ้งย่างรูปแบบใหม่ที่นอกจากจะมีเมนูปิ้งย่างคุณภาพดีแล้ว ยังมีเมนูอิซากายะหลากหลายเมนูให้เลือกทานด้วย ส่วน “เนื้อวากิว” ที่ทางร้านเลือกมาเสิร์ฟ ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี อย่างเมนูยอดนิยม “เซ็ตเนื้อรวมมินิ” เป็นเซ็ตสุดคุ้มที่มีเนื้อให้เลือกทานถึง 3 ชนิดในจานเดียว ละด้วยความตั้งใจของเจ้าของร้าน ที่อยากเปิดร้านนี้เพื่อตอบแทนให้กับลูกค้า […]