พักผ่อนวันหยุดที่ไร่เขาโอบเรา

แค่ชื่อก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นกันแล้วค่ะ ไร่แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำซับ จังหวัดอุทัยธานี การเดินทางไม่ยากจากตลาดสดเทศบาล ให้คุณเดินทางต่อไป จนถึงแยกบ้านไร่ แล้วให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 18 กิโลเมตร คุณก็จะเจอทางเข้าไร่กันแล้ว สำหรับทางเข้าจะเป็นทางเดียวกับทางไปน้ำตกและวัดปางสวรรค์ ในบริเวณนี้ยังมีชาวบ้านนำผักพื้นบ้านสด […]