แวะจิบไวน์ เที่ยวไร่องุ่น ที่พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่

พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาใหญ่ ใน อ.ปากช่อง นครราชสีมา เป็นไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว่า 2,500 ไร่ โดยจะมีในส่วนที่ใช้สำหรับปลูกองุ่นถึง 500 ไร่ […]