น่าน

เมืองเล็กๆ แสนสงบเงียบแห่งนี้มีศิลปวัฒนธรรมเป็น เอกลักษณ์ให้เที่ยวชม วัดภูมินทร์เป็นมรดกชิ้นสําคัญ จากงานสถาปัตยกรรมอันวิจิตรของวิหารจัตุรมุขแบบ ล้านนา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมแบบ ไทยลื้อที่งดงามจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้ง เรื่องพุทธชาคกภาพเหมือนบุคคลและชีวิตชาวน่าน ในอดีต ตัวเมืองน่านยังมีวัดน่าสนใจหลายแห่ง อาทิ […]