ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองลาน

สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้ว ในวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันนั้นก็คือก็อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานมีสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดของบริเวณนี้ สภาพป่าก็สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และในวันนี้เราก็ได้คัดสรรมาให้ทุกคนถึง 3 สถานที่ด้วยกัน […]