คาเฟ่ที่น่าแวะไปในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

การเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ใดก็ตาม โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือ สิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเลือกทำก็คือการไปเที่ยวที่คาเฟ่ เพราะสถานที่แห่งนี้ได้ทั้งรับประทานอาหารและยังได้ถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ ของร้าน เนื่องจากร้านส่วนใหญ่นั้นจะมีการตกแต่งร้านที่เป็นสไตล์ของตนเอง อีกทั้งยังสร้างมุมถ่ายรูปได้อย่างน่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ก็สามารถเดินทางไปคาเฟ่ได้ เพราะมีคาเฟ่ที่น่าท่องเที่ยวจำนวนหลายแห่งด้วยกัน – […]