เที่ยวกางเต็นท์ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง”มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสังขละบุรี, อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอำเภอลานสัก, […]