เที่ยวสตูล ล่องใต้ไปสัมผัสกับดินแดนที่สุดทาง

               สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ คำขวัญประจำจังหวัดสตูล สตูลเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ทิศเหนือติดกับตรัง ทิศตะวันออกติดกับสงขลาและรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ส่วนฝั่งตะวันตกติดกับชายฝั่งอันดามันตลอด เรียกได้ว่าถ้าเดินทางเข้าไปจังหวัดสตูลสุดทางก็คือทะเลอันดามันเลย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวสตูลก็มักจะนึกถึงความสวยงามของทะเลอันดามันเป็นสำคัญ […]