ไหว้พระ 4 วัดที่อำเภอเชียงแสน

เนื่องจากจังหวัดเชียงรายนั้นในอดีตเป็นอาณาจักรล้านนา ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในจังหวัดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนาและความเป็นพื้นเมืองเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในอำเภอเชียงแสนทำให้มีการสร้างวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งบทความนี้จะพาไปไหว้พระ 4 วัดที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในอำเภอเชียงแสน ถ้าหากได้เดินทางไปท่องเที่ยวก็ควรแวะไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย – ไหว้พระ 4 วัดที่น่าสนใจของอำเภอเชียงแสน 1. […]