ความไม่เหมือนใครของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่วัดห้วยปลากั้ง @เชียงราย

            “เจ้าแม่กวนอิม” เป็นเทพตัวแทนแห่งความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวงและเป็นผู้ที่สั่งสอนผู้คนให้อยู่ในศีลในธรรมที่ชอบที่ควรด้วย แม้ว่าจะเป็นเทพที่คนจีนให้ความเคารพนับถือกัน แต่ทุกประเทศทั่วโลกก็มีองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานตามศาสนสถานจีนมากมายแบบแพร่กระจายจนเป็นที่รู้จักของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะในประเทศไทยเราที่มีคนจีนโพ้นทะเลมากมายอพยพมาอยู่ที่นี่จนมีการบูชาเทพของจีนอยู่มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เจ้าแม่กวนอิม ที่ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดที่มีวัดจีนหรือจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางแหล่งที่อยู่ของคนจีน เราสามารถพบรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ได้ทั่วไปเลย และ “วัดห้วยปลากั้ง”เองก็เป็นหนึ่งในวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สวยงามเลื่องชื่อของประเทศไทยมากในเวลานี้ […]