วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินแห่งล้านนา แห่งแรกของโลก

เมื่อไปเชียงใหม่ หลายคนก็นึกถึงเครื่องเงินสวย ๆ ที่เชียงใหม่มีย่านที่ทำเครื่องเงินเก่าแก่ อยู่แถวย่านถนนวัวลาย ที่ถนนวัวลายไม่ได้มีชื่อแค่เป็นถนนคนเดินเท่านั้น  ยังเป็นแหล่งเครื่องเงินอีกด้วย หมู่บ้านที่ทำเครื่องกันทันหมู่บ้าน ทำให้ถ้าเราต้องการเครื่องประดับเงินสวย ๆ คุณภาพดี ๆ นั้นไม่ยากเลย […]