เที่ยวดอยม่อนเงาะนอนกางเต็นท์ชมทะเลหมอก

ดอยม่อนเงาะอยู่ในบ้านม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมทะเลหมอกอีกจุดในเชียงใหม่ที่มีความสวยงามอลังการ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ บริเวณด้านบนสามารถมองเห็นยอดดอยที่สลับลดหลั่นไกลสุดลูกหูลูกตา เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เราสามารถชมวิวทิวทัศน์กันได้แบบรอบทิศทาง โดยทางด้านทิศตะวันตกนักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอยอินทนนท์ ส่วนด้านทิศเหนือยังสามารถมองเห็นดอยฟ้าห่มปกได้อีกด้วย […]