พักผ่อนทางธรรมชาติไปกับชุมชนป่าเหมี้ยง

การทำงานหนักมาตลอดทั้งปีก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนบ้าง เพราะฉะนั้นการมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนทางธรรมชาตินั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะร่างกายจะได้รับการดูแลจากธรรมชาติอย่างแท้จริง อีกทั้งในประเทศไทยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจำนวนหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งบทความนี้จะแนะนำชุมชนป่าเหมี้ยง โดยชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามเป็นอย่างมาก และยังผสมผสานกับชุมชนได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นอย่างมาก – การเดินทางไปยังชุมชนป่าเหมี้ยง สำหรับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปาน […]