3 สาเหตุของอาการเมาเรือที่เกิดขึ้นได้เมื่อไปเที่ยว

            การที่เราได้ไปนั่งเรือที่ล่องอยู่กลางทะเลที่ได้กลิ่นอายของความเค็มจากน้ำทะเลซึ่งมากับลมที่พัดพาขึ้นและชมทิวทัศน์ผืนน้ำที่กว้างไกลสุดหูลูกตาจนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่จุดใดตามจินตนาการเส้นขอบฟ้าตรงหน้านั้นเป็นอารมณ์สุนทรีย์ที่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมาก เราไม่ต้องอยู่กับแผ่นดินชายฝั่งที่เต็มไปด้วยผู้คนในชุมชนเมืองชายทะเลมากมายให้รู้สึกเหมือนอยู่กับความวุ่นวายที่แม้หนีออกมาจากเมืองกรุงก็ยังไม่พ้นด้วยความเจริญที่เข้ามาแม้จะสะดวกสบายแต่ก็ทำให้สีสันแห่งความเงียบสงบไม่เหมือนกับสมัยก่อน การได้ทิ้งช่วงเวลายุคปัจจุบันของเมืองชายทะเลและออกมาล่องเรือชมเกาะ ดำน้ำ และดูปลาสวย ๆ จึงเป็นความสุขช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝัน แต่ความสุขนั้นก็ย่อมจะมีอุปสรรคได้หากเราเกิดอาการเมาเรือ […]