ดูทรัพย์ธรรมชาติกับวิถีชีวิตคนมอญที่สังขละบุรี

อิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจกับวิถีชีวิตคนมอญที่สังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนแห่ง 3 วัฒนธรรม ท่องเที่ยวลัดเลาะ ไปตามเมืองชายแดนกลับจังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้เราจะไปกันที่สังขละบุรีเป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่าห่างจากตัวเมืองประมาณ 215 กิโลเมตร หากเดินทางจากอำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 74 […]