อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางง่าย และน่าสนใจ

การเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัด ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวมักจะเลือกจังหวัดที่เดินทางสะดวก หรือมีรถโดยสารประจำทาง หรืออาจจะเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นจังหวัดที่น่าสนใจ สามารถเดินทางได้ง่าย จะเลือกไปรถไฟ รถตู้ หรือรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก โดยอำเภอที่น่าสนใจคืออำเภอพนมทวน ที่ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย […]