เที่ยวสุโขทัย ล่องไปในประวัติศาสตร์

            จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และในอดีตเคยเป็นราชธานีของสยาม สุโขทัยจึงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่าสนใจ น่าศึกษาและไปเที่ยวชมเป็นอย่างมาก             ใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สุโขทัยคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้น ราชธานีที่ยาวนาน รุ่งเรือง พอผ่านกาลเวลามาจนถึงทุกวันนี้ ไทยตั้งราชธานีใหม่ สุโขทัยจึงมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ […]