เที่ยวศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รีวิวท่องเที่ยว ที่เที่ยวในไทย สถานที่เที่ยวเมืองไทย เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง

เที่ยวศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์มากมายของจังหวันครศรีธรรมราช ครับ

   ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์มากมาย และ เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในระหว่างการดำเนินการสร้างศาลหลักเมือง จะมีการประกอบพิธีกรรมหลายพิธีกรรมอย่าง เช่น พิธีกรรมพลิกธรณี พิธีกรรมเทพชุมนุมตัดชัย พิธีกรรมยกพลขึ้นบก พิธีกรรมตอกหัวใจสมุทร พิธีกรรมวางหัวใจเมือง และพิธีกรรมแกะสลักประติมากรรมเสาหลักเมือง พิธีกรรมเบิกเนตรหลักเมือง พิธีกรรมเจิมยอดชัยหลักเมือง พิธีกรรมลอยชะตาเมือง พิธีกรรมสะกดหินหลักเมือง พิธีกรรมปลุกพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พิธีกรรมเผาดวงชะตาเมือง พิธีกรรมปลุกยักษ์เทวดาฯ เป็นต้น

เที่ยวศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รีวิวท่องเที่ยว ที่เที่ยวในไทย สถานที่เที่ยวเมืองไทย เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมือง
เที่ยวศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การมา กราบไหว้ สักการะ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ปกปัก รักษา คุ้มครองลักษณะเด่นของศาลหลักเมืองแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นใหม่เป็นสีขาวทั้งหมด ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลาง เป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และรายรอบด้วยอาคารเล็ก ๆ อีก 4 หลัง ซึ่งถือว่าเป็นบริวารสี่ทิศ  เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ คือ ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรบันดาลเมือง ศาลพระเสื้อเมือง ศาลพระพรหมเมือง ศาลหลักเมืองเป็นศาลาทรงจตุรมุข เหมือนกันทั้งสี่ด้าน ลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย องค์เสาหลักเมือง ทำด้วยไม้ตะเคียนทอง นำมาทำการแกะสลักลวดลายเก้าลาย เป็นวงรอบตั้งแต่ฐานขึ้นไป

ส่วนบนของเสาเป็นรูปองค์จตุคามรามเทพสี่พักตร์ หรือเทวดารักษาเมือง เหนือสุดขึ้นไป คือยอดชัยหลักเมือง เพดานด้านบนเป็นสีแดงตัดทอง ประดับด้วยรูปพระราหูอมจันทร์ และ องค์จตุคามรามเทพ และเห็นได้ว่า ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ อีกทั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นผ่านพิธีกรรมสมโภชศาลหลักเมือง ที่มีการยึดถือแบบแผนดั้งเดิมของพิธีกรรมในอดีต มาใช้จนถึงปัจจุบัน เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเก่าแก่ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกับศาลหลักเมืองของจังหวัดอื่นครับ

เครดิตรูปภาพ travel trueid

#รีวิวท่องเที่ยว #ที่เที่ยวในไทย #สถานที่เที่ยวเมืองไทย #เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช #ศาลหลักเมือง