พักผ่อนทางธรรมชาติไปกับชุมชนป่าเหมี้ยง ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวจังหวัดลำปาง เที่ยวชุมชนป่าเหมี้ยง

พักผ่อนทางธรรมชาติไปกับชุมชนป่าเหมี้ยง

การทำงานหนักมาตลอดทั้งปีก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนบ้าง เพราะฉะนั้นการมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนทางธรรมชาตินั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะร่างกายจะได้รับการดูแลจากธรรมชาติอย่างแท้จริง อีกทั้งในประเทศไทยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจำนวนหลายแห่งด้วยกัน

ซึ่งบทความนี้จะแนะนำชุมชนป่าเหมี้ยง โดยชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามเป็นอย่างมาก และยังผสมผสานกับชุมชนได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นอย่างมาก

พักผ่อนทางธรรมชาติไปกับชุมชนป่าเหมี้ยง ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยวจังหวัดลำปาง เที่ยวชุมชนป่าเหมี้ยง
พักผ่อนทางธรรมชาติไปกับชุมชนป่าเหมี้ยง

– การเดินทางไปยังชุมชนป่าเหมี้ยง

สำหรับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และมักจะได้รับความนิยมในช่วงฤดูหนาว เพราะสถานที่แห่งนี้จะมีความหนาวเย็น ดดยการเดินทางนั้นสามารถเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถสาธารณะที่เดินทางมายังจังหวัดลำปาง และนั่งรถสองแถวเพื่อเข้ามายังชุมชนแห่งนี้ได้ เมื่อเข้ามาแล้วจะเลือกแบบค้างคืนที่โฮมสเตย์ หรือจะเลือกมาเพื่อชมธรรมชาติแล้วกลับก็ได้ทั้งหมด

– มาที่ชุมชนป่าเหมี้ยงแล้วได้อะไร

การเดินทางมายังชุมชนป่าเหมี้ยงแห่งนี้ให้อะไรกับนักท่องเที่ยวจำนวนหลายอย่างด้วยกัน เพราะคุณจะได้มาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และยังได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับสิ่งอื่น ๆ ด้วย ดังนี้

– ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชุมชน

การเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้ว ก็ยังได้เรียนรู้วิถีชุมชน จากการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเอง โดยผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาของวัน ทั้งการใส่บาตรในช่วงเช้า การทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน จนไปถึงการเก็บใบชาเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งออกของชุมชน เมื่อเข้ามาเที่ยวแล้วก็สามารถเลือกทำกิจกรรมเหล่านี้ได้

– ได้ทำกิจกรรมรูปแบบใหม่

ที่ชุมชนแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องใบชา ถ้าหากได้เข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนควรจะลองทำกิจกรรมการเก็บใบชา เพราะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยทำกิจกรรมรูปแบบนี้อย่างแน่นอน ในเมื่อมีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็ควรจะทำกิจกรรมให้ครบเพื่อเก็บเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่น่าสนใจ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างชุมชนป่าเหมี้ยงนั้น เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับชุมชนที่อยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสยังสถานที่แห่งนี้อีกด้วย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพาครอบครัว คนรัก หรือกลุ่มเพื่อนมาเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นอย่างมาก

อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนด้วย เพราะฉะนั้นการเดินทางมาที่นี่จะต้องได้รับทั้งความสุข ความสนุกอย่างแน่นอน

ที่มาของภาพ : widsawa.com

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวไทย #เที่ยวจังหวัดลำปาง #เที่ยวชุมชนป่าเหมี้ยง