แวะเชียงของต้องไปไหว้พระ 3 วัด ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย เที่ยววัดอำเภอเชียงของ

แวะเชียงของต้องไปไหว้พระ 3 วัด

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ควรค่าแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฤดูหนาวนั้น จะให้ความรู้สึกรูปแบบใหม่ สามารถเลือกไปเที่ยวได้ทั้งเพื่อน ครอบครัว และคนรัก

ถ้าหากได้มีโอกาสเดินทางไปที่เชียงราย ควรจะเริ่มไปเที่ยวที่อำเภอเชียงขอม ซึ่งอำเภอนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมการไหว้พระ 4 วัดนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

แวะเชียงของต้องไปไหว้พระ 3 วัด ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย เที่ยววัดอำเภอเชียงของ
แวะเชียงของต้องไปไหว้พระ 3 วัด

– ไหว้พระ 3 วัดที่เชียงของ

การเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สถานที่ใดก็ตาม การเดินทางไปไหว้พระ หรือระหว่างทางแวะไหว้พระเพิ่มความเป็นสิริมลคลนั้น คนไทยเชื่อว่าจะทำให้การเดินทางนั้นมีความราบรื่นและปลอดภัย เพราะฉะนั้นการเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงของก็สามารถแวะไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกับ 3 วัดที่น่าสนใจได้

1. วัดไชยสถาน

สำหรับวัดแห่งแรกนั้นมีชื่อว่าวัดไชยสถานแต่บางก็เรียกว่าวัดหลวง เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขง เมื่อเดินทางเข้ามานมัสการหรือไหว้พระที่วัดแห่งนี้จะได้รับชมวิวของแม่น้ำโขงด้วย ภายในวัดมีการสร้างพระวิหารที่หันหน้าไปทางประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้คนที่มาได้เห็นความสวยงาม วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถเดินทางไปได้

2. วัดพระแก้ว

สำหรับวัดที่ 2 นั้นเป็นวัดที่มีจุดเด่นเป็นอย่างมาด เพราะซุ้มประตูทางด้านนั้นเป็นสีแดงทั้งหมด เมื่อขับรถมาจะสามารถสังเกตได้ง่ายอย่างแน่นอน ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่อยู่ในอาณาจักรโบราณแห่งนี้ และทางวัดได้เก็บรักษามาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีความน่าสนใจ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปชมได้ ทางด้านหน้าวัดติดกับถนน ส่วนทางด้านหลังติดกับแม่น้ำโขง

นอกจากจะได้ชมความงามของวัฒนธรรมแล้ว ยังได้ชมวิวที่สวยงามจากแม่น้ำโขงด้วย โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

3. วัดศรีดอนชัย

สำหรับวัดที่ 3 มีชื่อว่าวัดศรีดอนชัย หรือจะเรียกว่าวัดตุงคำก็ได้ เป็นวัดที่สำคัญทางศาสนาลพระสงฆ์เป็นอย่างมาก เพราะวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการสอบพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ทุกระดับ ทำให้มีการเดินทางเข้ามาของพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีวัตถุโบราณ หรือโบราณสถานต่าง ๆ ที่สำคัญอยู่ภายในวัดเป็นจำนวนมาก สามารถเดินทางเข้าไปชมได้

สำหรับวัดทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีสิ่งที่สำคัญของอำเภอเชียงของอยู่ภายใน อีกทั้งยังมีความสวยงามของวิวริมแม่น้ำโขงรวมอยู่ด้วย นอกจากจะได้ไหว้พระเพิ่มความเป็นสิริมงคลและช่วยอำนวยอวยพรให้แก่ตนเองแล้วก็สามารถพักผ่อนชมวิวริมแม่น้ำที่อยู่ภายในวัดได้

ที่มาของภาพ : runwaythailand.com

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวไทย #ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย #เที่ยววัดอำเภอเชียงของ