สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอเชียงของ ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวเชียงราย ที่เที่ยวอำเภอเชียงของ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอเชียงของ

การไปเที่ยวภายในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยนั้นมีทั้งหมด 77 จังหวัดด้วยกัน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดนี้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและปกติแล้วจะมีคนไปเที่ยวในช่วงฤดูหนาว

แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยบทความนี้จะพาไปท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงของ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอที่มีความน่าสนใจรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอเชียงของ ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวเชียงราย ที่เที่ยวอำเภอเชียงของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอเชียงของ

– สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สำหรับเชียงของเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยอำเภอแห่งนี้มีวัดที่น่าสนใจเพราะมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ในสมัยโบราณอยู่ในวัด นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจรวมอยู่ในอำเภอแห่งนี้ด้วย

1. จุดชมวิวห้วยทรายมาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากปกติแล้วการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ก็มักจะไปเลือกดูวิวของทะเลหมอกและภูเขาเป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับสถานที่แห่งนี้คุณจะได้รับชมวิวของลำห้วยที่ไหลลงมาด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวลงมาสู่แม่น้ำโขง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามของเส้นทางน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงน้ำหลาก

2. บ้านหาดบ้าย

สำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งวัฒนธรรมไทลื้อที่อยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน กิจกรรมหลักจะเป็นการทอผ้า นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าชมวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวไทลื้อ เลือกซื้อผ้า และขมความงามของแม่น้ำโขงได้ภายในบ้านหาดบ้าย โดยหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ที่ประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถเดินทางด้วยเรือโดยสารเข้าไปได้ คุ้มค่ากับการเดินทางอย่างแน่นอน

3. ผาถ่าน

สำหรับสถานที่แห่งนี้คุณจะได้นั่งเรือเที่ยวในแม่น้ำโขงได้ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นท่าเรือขนาดเล็กแต่มีพื้นที่กว้าง เปิดให้เป็นสถานที่สำหรับเช่าเรือแบบเหมาลำเพื่อนั่งชมวิวรอบ ๆ แม่น้ำโขงแห่งนี้และยังมีร้านขายสินค้าต่าง ๆ อยู่ภายในด้วย นอกจาจะได้ชมความงามของวิวแม่น้ำแล้วก็สามารถเลือกซื้อของฝากกลับได้ โดยท่าผาถ่านนั้นตั้งอยู่ในซอยเทศบาล 7 สามารถหาได้ง่าย จะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็ได้ หรือจะเลือกรถโดยสารสาธารณะก็ได้

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเชียงของทั้ง 3 แห่งนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงทั้งหมด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการชมวิวและความงามของแม่น้ำ รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวไทลื้อที่อยู่ทั้งทางฝั่งของประเทศไทยและทางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อรับชมวัฒนธรรมได้ แต่จะเปิดให้เป็นช่วงเวลาเท่านั้น

ที่มาของภาพ : swapgap.com

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวไทย #ที่เที่ยวเชียงราย #ที่เที่ยวอำเภอเชียงของ