ไหว้พระธาตุ กับ 4 วัดพระธาตุที่ควรไป ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดพระธาตุอำเภอเชียงแสน

ไหว้พระธาตุ กับ 4 วัดพระธาตุที่ควรไป

ความเชื่อและความศรัทธานั้นอยู่คู่กับชาวไทยมาช้านาน อีกทั้งความเชื่อส่วนใหญ่ของชาวล้านนาก็คือการบูชาพระธาตุทำให้วัดทางภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีวัดพระธาตุเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจังหวัดเชียงรายก็มีหลายแห่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในอำเภอเชียงแสนที่เป็นอาณาจักรล้านนามาก่อน ทำให้มีวัดพระธาตุจำนวนหลายแห่งด้วยกัน

ซึ่งบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ 4 วัดพระธาตุที่ควรไป ถ้าหากได้เดินทางไปที่อำเภอเชียงแสนก็ควรจะไปนมัสการสักครั้ง

ไหว้พระธาตุ กับ 4 วัดพระธาตุที่ควรไป ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดพระธาตุอำเภอเชียงแสน
ไหว้พระธาตุ กับ 4 วัดพระธาตุที่ควรไป

– วัดพระธาตุทั้ง 4 แห่งที่ควรไปในอำเภอเชียงแสน

1. วัดพระธาตุดอยปูเข้า

สำหรับวัดพระธาตุแห่งแรกนั้น เป็นวัดที่มีชื่อว่าพระธาตุดอยปูเข้า หรือวัดพระธาตุดอยภูเข้า เป็นวัดที่ถือกำเนิดมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยังเป็นเวียงหิรัญนครเงินยาง โดยภายในมีโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งโบราณสถานที่โดดเด่นก็คือ พระวิหารที่อยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมาซากของวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ภายในวัด แม้ว่าจะผ่านมานานก็ยังมีปรากฏ สามารถเข้าไปชมได้

2. วัดพระธาตุผาเงา

สำหรับวัดพระธาตุแห่งที่ 2 โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความโดดเด่นของวัดนี้ก็คือมีพระธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนยอดหินก้อนใหญ่ เนื่องจากสถานที่นี้จึงทำให้เห็นเงาที่โดนแสงแดดส่องสว่าง จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้

3. วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

สำหรับวัดพระธาตุแห่งที่ 3 เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง สร้างมาตั้งแต่ยังเป็นเมืองเชียงแสน ภายในมีพระธาตุที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด มีความสูงมากถึง 88 เมตร โดยพระธาตุแห่งนี้ถูกสร้างและมีความเป็นศิลปะแบบล้านนาขนานแท้ ถ้าหากคุณต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับศิลปะดั้งเดิมของอาณาจักรล้านนาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต สามารถมาที่วัดแห่งนี้ได้

4. วัดพระธาตุจอมกิตติ

สำหรับวัดพระธาตุแห่งที่ 4 มีการสร้างมาเป็นระยะเวลานาน สันนิษฐานว่าถูกสร้างมาพร้อมกับวัดพระธาตุจอมทอง ภายในมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญ สามารถเดินทางเข้ามากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ หรือจะเดินวนรอบพระธาตุเพื่ออธิษฐานก็ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับวัดพระธาตุทั้ง 4 แห่งนี้เป็นวัดชื่อดังและมีคนรู้จักเป็นจำนวนมาก โดยวัดพระธาตุทุกแห่งนั้นตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน สามารถเดินทางไปไหว้ได้ภายใน 1 วัน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสนแบบ 1 วันและเดินทางไปยังสถานที่อื่นต่อ นอกจากจะได้ไหว้พระธาตุแล้ว ยังได้เรียนรู้ศิลปะต่าง ๆ ของล้านนาอีกด้วย

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวไทย #ที่เที่ยวเชียงราย #เที่ยววัดพระธาตุอำเภอเชียงแสน