ไหว้พระ 4 วัดที่อำเภอเชียงแสน ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดอำเภอเชียงแสน

ไหว้พระ 4 วัดที่อำเภอเชียงแสน

เนื่องจากจังหวัดเชียงรายนั้นในอดีตเป็นอาณาจักรล้านนา ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในจังหวัดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนาและความเป็นพื้นเมืองเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะในอำเภอเชียงแสนทำให้มีการสร้างวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งบทความนี้จะพาไปไหว้พระ 4 วัดที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในอำเภอเชียงแสน ถ้าหากได้เดินทางไปท่องเที่ยวก็ควรแวะไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ไหว้พระ 4 วัดที่อำเภอเชียงแสน ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวเชียงราย เที่ยววัดอำเภอเชียงแสน
ไหว้พระ 4 วัดที่อำเภอเชียงแสน

– ไหว้พระ 4 วัดที่น่าสนใจของอำเภอเชียงแสน

1. วัดบ้านร้อง

สำหรับวัดที่ 1 นั้นเป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำโขง และยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจ เพราะมีความเก่าแก่ แม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานว่าวัดแห่งนี้มีการสร้างขึ้นในช่วงใด แต่ความเก่าแก่ของโบราณสถานต่าง ๆ รวมถึงซากปลักหักพังนั้นมีความใกล้เคียงกับวัดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

2. วัดมหาโพธิ์

สำหรับวัดที่ 2 นั้นเป็นวัดที่ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง มีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ มากมาย แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นวัดร้าง แต่ก็ยังมีประเพณีที่สำคัญที่เรียกว่า ค้ำสะหรี๋ หรือที่เรียกว่าการค้ำชีวิต เนื่องจากในวัดแห่งนี้มีต้นโพธิ์อยู่กลางวัด แม้ว่าจะเป็นวัดร้างแต่ก็ยังมีการสืบสานประเพณีนี้อย่างยาวนาน

3. วัดกู่เต้า

สำหรับวัดที่ 3 วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโยนก ในอำเภอเชียงแสน โดยเป็นวัดที่อยู่ในย่านชุมชน และยังมีธรรมชาติอยู่ภายในวัด ถ้าหากได้เดินทางมายังวัดแห่งนี้นอกจากจะได้พบกับประวัติของเจ้าอาวาสที่สร้างความศรัทธา และสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนแล้ว ยังสามารถเดิมชมธรรมชาติที่มีความสวยงามจากการที่ทางวัดได้ทำการอนุรักษ์ไว้ด้วย

4. วัดผ้าขาวป้าน

สำหรับวัดที่ 4 นั้นตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ซึ่งวัดแห่งนี้มีโบราณสถานที่สำคัญและยังมีวิหารที่สำคัญอย่าง พระเจดีย์ฐานบิน ซึ่งเป็นศิลปะที่มีตั้งแต่ล้านนา ถ้าหากได้เดินทางเข้ามาที่วัดแห่งนี้จะได้พบกับความสวยงามของศิลปะที่มีตั้งแต่อดีตและได้ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

สำหรับวัดทั้ง 4 แห่งนี้เป็นเพียงวัดส่วนหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเชียงแสนเท่านั้น เพราะในอำเภอแห่งนี้มีวัดมากกว่า 10 แห่งเนื่องมาจากความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา ทำให้มีความศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นวัดร้างแต่ก็ยังมีประเพณีที่ทำการสืบสานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งบ่งบอกถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี นอกจากจะได้เข้าไปไหว้พระแล้วยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย

ที่มาของภาพ : runwaythailand.com

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวไทย #ที่เที่ยวเชียงราย #เที่ยววัดอำเภอเชียงแสน