เที่ยวเมืองน่าน กราบนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวจังหวัดน่าน พระบรมธาตุแช่แห้ง

เที่ยวเมืองน่าน กราบนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

พระบรมธาตุแห่งนี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและยังจัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน  สำหรับใครที่มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยว คุณจึงไม่ควรพลาดในการแวะกราบนมัสการ องค์พระธาตุจะตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุแช่แห้ง มีอายุมากกว่า 600 ปี เป็นพระธาตุที่บุด้วยทองเหลืองทั้งองค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้างด้านละ 22.5 เมตร และมีความสูง 55.5เมตร

จัดเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนืออีกด้วย และในระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ โดยจะนับเวลาทางจันทรคติ ซึ่งจะตรงกับช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงนั้น

นอกจากคุณจะได้กราบนมัสการพระบรมธาตุแล้ว คุณยังยังจะได้ชมพิธี ที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตอีกด้วย

เที่ยวเมืองน่าน กราบนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวจังหวัดน่าน พระบรมธาตุแช่แห้ง
เที่ยวเมืองน่าน กราบนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก blog.traveloka.com

– แหล่งที่เที่ยวบริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง

สำหรับวัดพระธาตุแช่แห้งจะตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเต่า อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และจะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณสองกิโลเมตร ทางเส้นทางสายน่าน-แม่จริม นอกจากได้มากราบนมัสการพระธาตุแช่แห้งแล้วภายในบริเวณวัดนอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุ ยังมีวิหารพระนอน

โดยวิหารจะก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นแนวยาวตามลักษณะนอนขององค์พระ มีประตูทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ และภายในบริเวณยังมีวิหารหลวงที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุ ซึ่งเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ภายในมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ห้อง มีหลังคาสร้างลดลั่นกันเป็น 3 ชั้น มองดูงดงามเป็นอย่างมาก 

พระธาตุแช่แห้งจะเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ชาวล้านนามีความเชื่อว่าถ้าได้เดินทางมานมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์และเป็นสิริมงคลที่ดีในการดำเนินชีวิต ใครที่เกิดในปีเถาะ ถ้าเป็นไปได้ควรขึ้นไปกราบนมัสการกันสักครั้งในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวคุณเอง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมวัดพระธาตุแช่แห้ง สามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

เที่ยวเมืองน่าน กราบนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย ที่เที่ยวจังหวัดน่าน พระบรมธาตุแช่แห้ง
เที่ยวเมืองน่าน กราบนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

ภาพจาก thai.tourismthailand.org

– การเดินทาง

สำหรับการเดินทางปัจจุบันถือได้ว่าสะดวกเป็นอย่างมาก ถ้ามารถยนต์ส่วนตัว เมื่อคุณเดินทางมาถึงตัวเมืองจังหวัดน่าน ให้ขับรถจากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน และขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1168  สายน่าน-แม่จริม ประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะพบพระบรมธาตุแช่แห้ง

แต่สำหรับใครที่มาโดยรถโดยสารประจำทางเมื่อมาถึงตัวเมืองจังหวัดน่าน คุณสามารถนั่งรถประจำทางสายน่าน-แม่จริม มายังวัดพระธาตุแช่แห้งได้เช่นกัน หากมาไม่ถูกสามารถถามผู้คนแถวนั้น ส่วนใหญ่จะเต็มใจในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคนเมืองเหนือ  

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวไทย #ที่เที่ยวจังหวัดน่าน #พระบรมธาตุแช่แห้ง