วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินแห่งล้านนา แห่งแรกของโลก ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยววัดศรีสุพรรณ ที่เที่ยวเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินแห่งล้านนา แห่งแรกของโลก

เมื่อไปเชียงใหม่ หลายคนก็นึกถึงเครื่องเงินสวย ๆ ที่เชียงใหม่มีย่านที่ทำเครื่องเงินเก่าแก่ อยู่แถวย่านถนนวัวลาย ที่ถนนวัวลายไม่ได้มีชื่อแค่เป็นถนนคนเดินเท่านั้น  ยังเป็นแหล่งเครื่องเงินอีกด้วย หมู่บ้านที่ทำเครื่องกันทันหมู่บ้าน ทำให้ถ้าเราต้องการเครื่องประดับเงินสวย ๆ คุณภาพดี ๆ นั้นไม่ยากเลย

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสถานที่ที่เป็นที่เคารพทางศาสนา ที่เป็นที่ภูมิใจของคนที่นี่ นั่นคืออุโบสถที่ทำด้วยเงินที่แรกในโลก ณ วัดศรีสุพรรณ นับว่าเป็นที่ที่พลาดไม่ได้ถ้ามาเชียงใหม่  

วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินแห่งล้านนา แห่งแรกของโลก ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยววัดศรีสุพรรณ ที่เที่ยวเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินแห่งล้านนา แห่งแรกของโลก

– ประวัติวัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ วัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 520 ปี เป็นวัดเก่าแก่ใน จ.เชียงใหม่ โดยพระเมืองแก้ว และ พระราชมารดามหาเทวีเจ้า คู่กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี  ที่ได้มอบหมายให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” หรือมักเรียกติดปากว่า “วัดศรีสุพรรณ” พ.ศ.2052 ได้อัญเชิญพระประธานไว้ที่อุโบสถวิหาร ชื่อว่าพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือมาพระพุทธปาฏิหาริย์

 อุโบสถหลังเดิมเกิดทรุดโทรม และชำรุด เพราะแต่เดิมอุโบสถเป็นไม้เหมือนทั่วไป ปี 2547 กลุ่มช่างฝีมือที่ได้สืบทอดอาชีพการทำเครื่องเงิน (คัวเงิน) ช่างฝีมือพื้นเมือง  ร่วมกันปรับปรุงใหม่ด้วยวัสดุที่อะลูมิเนีย (แทนงินจริง) เงินผสมและใช้เงินบริสุทธิ์ติดตั้งในบางจุดเพื่อความปลอดภัย 

บรรจงสร้างอย่างวิจิตรด้วยการสลักลวดลายตามแบบอย่างของชาวล้านนา ภายในอุโบสถมีการตกแต่งที่แสดงถึงการเคารพสักการะในพระรัตนตรัย และภายนอกแสดงสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงโดยบูรณาการกับมิติทางพุทธศาสนา

– สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดศรีสุพรรณ

พระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก

เป็นพระอุโบสถเงินรูปสถาปัตยกรรมทรงล้านนา มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นอะลูมิเนีย และเงินผสมทั้งภายในและภายนอกด้วยงานหัตกรรมจากเครื่องเงินที่อ่อนช้อย งดงาม

องค์พระประธานที่เก่าแก่

พระเจ้าเจ็ดตื้อ พระประธานที่ชาวบ้านเคารพศัรทธาปางมารวิชัย มีเนื้อสัมฤทธิ์ ที่มีเรื่องเล่าขานกว่า ๕๐๐ ปี  ที่เป็นที่เคารพสักการะ สำหรับทุกคนที่ไปเยี่ยมชม

พระวิหารทรงล้านนา ที่เป็นงานผสมศิลปะร่วมสมัย

ที่ได้นำเอาภูมิปัญญาด้านเครื่องงาน ทำการดุนลายภาพวาดพุทธประวัติ ภาพนิทานชาดก มารังสรรค์บนฝาผนังวิหารอย่างสวยงาม

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่ 

อันเป็นศูนย์การเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมเครื่องเงินของชาวบ้าน มีการผลิต และ ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย

วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินแห่งล้านนา แห่งแรกของโลก ที่เที่ยว ที่เที่ยวไทย เที่ยววัดศรีสุพรรณ ที่เที่ยวเชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินแห่งล้านนา แห่งแรกของโลก

อย่าลืมนะคะ เมื่อได้เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ เมืองแห่งวัฒนาธรรมเก่าแก่ แวะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์ที่วัดศรีสุพรรณ ด้วยนะคะแล้วคุณจะประทับใจเหมือนที่หลายคนประทับใจ

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวไทย #เที่ยววัดศรีสุพรรณ #ที่เที่ยวเชียงใหม่