เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร เที่ยววัดในกรุงเทพมหานคร

เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร

เริ่มต้นปี 2563 อย่างเต็มตัวแล้ว เริ่มต้นปีก็อยากจะออกไปเที่ยวออกไปหาสิ่งดีๆเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีอย่างเป็นมงคล บทความนี้ จะพาคุณไปเริ่มต้นปีใหม่กับการไปเที่ยว วัดสวย ๆ ในกรุงเทพ เป็นการไปทำบุญ ไหว้พระ รับพร ที่อิ่มเอมทั้งกายและใจ ได้ทั้งบุญและรูปสวยๆในคราวเดียวกัน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร เที่ยววัดในกรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นวัดที่มีความวิจิตรสวยงาม ที่ไปกี่ครั้ง ๆ ก็ไม่เบื่อเสียที เป็นวัดที่มีเรื่องราวความเก่าแก่และรายละเอียดของสถาปัตยกรรมอันงดงามที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความประณีต

ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทน์ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยที่มีความสำคัญทั้งในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร เที่ยววัดในกรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสระเกศ เป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเสมอมา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของวัดแห่งนี้เลยก็คือ การเดินขึ้นบันไดเพื่อไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงการไปชมทิวทัศน์ของเมืองกรุงเทพมหานครบน “ภูเขาทอง”

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร เที่ยววัดในกรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเรา วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้และที่สำคัญเลยก็คือวัดแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เป็นอีกวัดที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยว ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร เที่ยววัดในกรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นปี 2563 ด้วยสิ่งดี ๆ ไหว้พระ ไปวัด รับพร ในกรุงเทพมหานคร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณ ทิศเหนือติดแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศใต้มีคูหลังวัดเป็นเขต ทิศตะวันออกมีคูหลังวัดเป็นเขต และทิศตะวันตกติดคลองบางกอกใหญ่ วัดแห่งนี้มีพระประธานที่อยู่ในอุโบสถวัดกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นพระประธานเป็นเพียงองค์เดียวในประเทศไทยที่เป็นพระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์

รวมไปถึงความพิเศษของวัดแห่งนี้ก็คือสถาปัตยกรรมในแบบสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มีการผสมผลานศิลปะของไทยและจีนเข้าไว้ด้วยกัน

#ที่เที่ยว #ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร #เที่ยววัดในกรุงเทพมหานคร