พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า ที่เที่ยว เที่ยวกรุงเทพ พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี เป็นพระราชวังที่มีการเก็บรวบรวมของสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้มากมาย โดยปกติแล้ว จะต้องทำการขออนุญาตก่อนหากต้องการเข้ามาเยี่ยมชม แต่ตอนนี้ พิเศษสุด ๆ เพราะในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึง 28 ธันวาคม 2562 พระราชวังเดิม

ได้มีการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรี โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า นับว่าเป็นโอกาสอันดีของคนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศ เที่ยวกรุงเทพ โดยการไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้กัน

พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า ที่เที่ยว เที่ยวกรุงเทพ พระราชวังเดิม
พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

– ความสำคัญของพระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี

เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากมีป้อมปราการมั่นคง สามารถมองได้ถึงในระยะไกล และยังอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางคมนาคมการเดินเรือ นอกจากนี้ พระราชวังเดิมยังเป็นสถานที่พระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชวังแห่งนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และ กองบัญชาการกองทัพเรือ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีทั้งพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญอยู่ภายในมากมาย โดยที่ส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา อาวุธโบราณของไทย เงินตราสมัยโบราณ เป็นต้น

พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า ที่เที่ยว เที่ยวกรุงเทพ พระราชวังเดิม
พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

และมีโบราณสถานที่สำคัญ เช่น ท้องพระโรง พระที่นั่งขวาง พระตำหนักเก๋งคู่ พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคารเรือนเขียว ศาลศีรษะปลาวาฬ ป้อมวิไชยประสิทธิ์

และเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ในพระราชวังเดิมถูกใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการของกองทัพเรือ และมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้การเข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้มีเคร่งครัดและมีกฎระเบียบที่ผู้เยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตาม เช่น การแต่งกาย จะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ และห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น ในวันธรรมดาผู้เยี่ยมชมไม่สามารถจอดรถในกองบัญชาการกองทัพเรือได้ จะต้องไปจอดในวัดเครือวัลย์และวัดโมลีโลกยารามแทน

พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า ที่เที่ยว เที่ยวกรุงเทพ พระราชวังเดิม
พระราชวังเดิม เปิดให้เข้า 14-28 ธ.ค. 62 ฟรี ! ไม่เสียค่าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

– การเดินทาง

หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็สามารถเดินทางมาที่พระราชวังเดิมได้ดังนี้

รถเมล์สาย 57 สามารถนั่งมาลงที่กองบัญชาการกองทัพเรือได้เลย

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงยังสถานีอิสรภาพ และเดินออกมาทางซอยอิสรภาพ 34 สามารถเดินต่อหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มายังกองบัญชาการกองทัพเรือเลยก็ได้

เรือ นั่งมาลงท่าวัดอรุณราชวราราม แล้วเดินต่อในบริเวณข้างประตูกำแพงวัดอรุณ เดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน และเข้าทางประตูสามของพระราชวังเดิม

#ที่เที่ยว #เที่ยวกรุงเทพ #พระราชวังเดิม