ที่เที่ยวอำนาจเจริญ

ที่เที่ยวอำนาจเจริญ แหล่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงามตา

อำนาจเจริญเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมีทั้งแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและความงามทางธรรมชาติที่คุณควรให้ความสนใจ เพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจจังหวัดนี้มากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่ชอบดูของโบราณวันนี้เรามาแนะนำที่เที่ยวอำนาจเจริญ รับรองไม่ผิดหวัง

ที่เที่ยวอำนาจเจริญที่แรก คือ แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า ที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลสมัยทวาราวดี ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ หลักฐานที่พบคือ เสมาหินทราย พระพุทธรูปหินทรายแบบทวาราวดีตอนปลายเส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่าจากตัวอำเภอเมือง ตามถนนอรุณประเสริฐ (อำเภอเมือง-ทางแยกตำบลน้ำปลีก-วัดดงเฒ่าเก่า)

มีการสลักลวดลายนูนต่ำ เป็นรูปดอกไม้ รูปหม้อน้ำ และตอนบนเป็นวงคล้ายธรรมจักร รวมถึงพระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดีตอนปลายอีกด้วย โดยมีใบเสมากั้นเป็นแนวยาว นักโบราณคดีเลยสันนิษฐานว่า อาจเป็นสัญลักษณ์ที่บอกแนวเขตพุทธสีมา มณฑป ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรืออาจเป็นสัญลักษณ์เขตแดนมหานครในอดีต

อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก กั้นลำน้ำห้วยสีโท เพื่อกักเก็บน้ำใช้ เป็นทั้งน้ำใช้ในการผลิตน้ำประปา และผันน้ำไปสู่ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูร้อน มีหาดทรายที่ขาวน้ำไม่ลึกมาก ใครชอบแบบธรรมชาติและได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนก็อยากให้ลองมาเที่ยวดู รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

วัดถ้ำแสงเพชร จ.อำนาจเจริญ เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง หลังจากได้ขุดค้นพบใบเสมาอายุนับพันปีในสมัยทวาราวดีที่เป็นการแสดงถึงเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ และยังมีการไหว้พระเหล่าเทพนิมิตอีกด้วย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุหลายร้อยปี มีความงามทั้งพุทธศิลป์ 

วัดนี้เป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวาง มีวิหารอยู่บนยอดเขาสูงทางเหนือของวิหาร ก็มีถ้ำขนาดใหญ่ จุดเด่นของวัดนี้คือ การเดินชมใบเสมาเก่าแก่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกบริเวณวัดโพธิ์ชัย เป็นใบเสมาแผ่นหินทรายขาวทรงใบหอก มีลายกลีบบัว ลายดอกไม้ ลายหม้อน้ำ กลุ่มที่ 2 เนินวัดป่าเรไร เป็นใบเสมาศิลาแลงทั้งแบบแท่งและแบบแผ่น กลุ่มสุดท้าย คือ บริเวณหลังโรงเรียนเปือยหัวดง มีทั้งใบเสมาศิลาแลงและหินทรายมีลักษณะเป็นแผ่นหินสลัก

            ทั้งหมดนี้ คือที่เที่ยวอำนาจเจริญที่น่าเที่ยวและทำให้คุณมีความสุขในการเที่ยวในวันพักผ่อนอย่างที่ต้องการ ยิ่งใครชอบเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี่ห้ามพลาดเลยล่ะ เพราะทุกที่ที่แนะนำนี่น่าเที่ยวทั้งนั้น

เที่ยวไทย ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองรอง รวมรีวิวท่องเที่ยว