ตลาดน้ำกวางโจว : ตลาดน้ำกลางป่า แห่งเดียวในประเทศไทย

ตลาดน้ำกวางโจว : ตลาดน้ำกลางป่า แห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อพูดถึงตลาดน้ำ หลายคนอาจจะนึกถึงตลาดน้ำอัมพวา หรือตลาดน้ำดำเนินสะดวก ที่มีชื่อเสียงโด่งดั่งไปทั่วโลก แต่ถ้าคุณอยากหาประสบการณ์แบบท้องถิ่นอย่างแท้จริง แนะนำให้มาที่ “ตลาดน้ำกวางโจว” ที่ “อุทยานแห่งชาติน้ำตกกวางโจว” หรือ กวางโจน จ.เพชรบุรี

นอกจากจะเป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่บนน้ำตกแห่งแรก และแห่งเดียวในเมืองไทยแล้ว ยังเป็นตลาดน้ำชุมชนบนน้ำตกแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก

อีกด้วย เดิมที อุทยานแห่งชาติน้ำตกกวางโจว เป็นป่าที่มีน้ำตกสวยงามมานานหลายร้อยปี แต่พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ จนพื้นป่าเกิดขาดความสมดุลทางระบบนิเวศ น้ำตกและป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ ก็เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ดร.พงศภพ ไตรรัตน์ ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้น ม.6 รร.วัดทรงธรรมสมุทรปราการ) ได้มีความสนใจในโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับเรื่องป่าและน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงออกหาพื้นที่เพื่อทำโครงการ และได้มาพบพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ.2550 และได้เริ่มพัฒนาพื้นที่โดยบริหารจัดการน้ำ และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โครงการที่ทำตามพระราชดำริได้ผลเร็วเกินคาด ภายในไม่ถึง 1 ปี เริ่มฟื้นตัวและเกิดเป็นน้ำตกขึ้นมาดังเดิม และเป็นพื้นที่สวยงาม อากาศดี ทางอุทยานจึงจัดให้เป็นที่พักผ่อน สำหรับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา

จวบจนถึงปัจจุบัน ตลาดน้ำกวางโจว จึงกลายเป็นตลาดน้ำชุมชนบนน้ำตกแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่ประกอบไปด้วย น้ำตกชั้นต่างๆ ได้แก่ น้ำตกชั้นผางาม, ชั้นผาประดู่เลือด, ชั้นหินดำ และ ชั้นคงมณฑา โดยเฉพาะบริเวณชั้นหินคำนั้น ถือว่าเป็นชั้นที่มีหินแร่อยู่มาก และหาพบได้ยากในประเทศไทย อีกทั้งตลาดน้ำแห่งนี้ยังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ตลาดน้ำกวางโจว ตั้งอยู่ที่ 60/26 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

อัตราค่าเข้า 20 บาท วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.

โทร. 081-832 -2608, 084-540-3425, 02-755 9085

#เที่ยวไทย #เที่ยวเพชรบุรี #UFAlBET