ลําปาง

ลําปาง

ลําปางเป็นถิ่นที่มีคนอาศัยอยู่มานับพันปี โดยพบหลักฐาน ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ประตูผา แหล่ง ศูนอนุรักษ์ * ดอนเต้

เมืองลําปาง ท่องเที่ยวยอดนิยม ยิ่งภายในเมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยกับเชียงใหม่และลําพูน จึงมีวัดและพระธาตุงดงามมากมาย บางแห่งก็ได้รับอิทธิพลจากพม่า ที่ เข้ามาเป็นลูกจ้างบริษัททําไม้ในสมัยรัชกาลที่ 5

แห่งแรกที่ไม่ควรพลาดชมคือ วัดพระธาตุ- .. ลําปางหลวง นมัสการพระแก้วดอนเต้า สร้างจากหิน เขียวมรกตศิลปะเชียงแสน ชมเงาพระธาตุในมณฑป พระพุทธบาท ถ้าอยากชมสถาปัตยกรรมแบบราชสํานักพม่า ต้อง ไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งได้ชื่อนี้เพราะเคยเป็นที่ ประดิษฐานพระแก้วมรกต

กาดกองต้า หรือตลาดริมน้ํา ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งผสมจีนของอาคารเก่าแก่

หากไปวันธรรมดาจะเป็นตลาดนัดถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวาชมความน่ารักของช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งจัดแสดง นิทรรศการประวัติของช้างไทย ชมการแสดงของช้างที่สาธิตการชักลากไม้ วาดภาพ หรือเล่นอังกะลุง

ปิดทริปด้วยการแช่น้ําพุร้อนในอุทยานแห่งชาติ “แอ่งน้ําอุ่น” เป็นบ่อกลางแจ้งที่ได้น้ําเย็นจากน้ําตก

การแช่น้ําพุร้อนในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม แรจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น แก้โรคไขข้ออักเสบ ช่วยผ่อนคลายกลางแจ้งที่ได้น้ําเย็นจากน้ําตกแจ้ซ้อนมาผสมกับธารน้ำร้อน การแช่น้ำอุ่นในช่วงอากาศหนาวแล้วลงแช่น้ำ ช่วยผ่อนคลาย และสบายที่สุด

#เที่ยวในประเทศ #ลำปาง #SexyBaccarat