ลําปาง

ลําปาง

ลําปางเป็นถิ่นที่มีคนอาศัยอยู่มานับพันปี โดยพบหลักฐาน ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ถประตูผา แหล่ง ศูนอนุรักษ์ * ดอนเต้

เมืองลําปาง ท่องเที่ยวยอดนิยม ยิ่งภายในเมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยกับเชียงใหม่และลําพูน จึงมีวัดและพระธาตุ

1278 งดงามมากมาย บางแห่งก็ได้รับอิทธิพลจากพม่า ที่ เข้ามาเป็นลูกจ้างบริษัททําไม้ในสมัยรัชกาลที่ 5

แห่งแรกที่ไม่ควรพลาดชมคือ วัดพระธาตุ- .. ลําปางหลวง นมัสการพระแก้วดอนเต้า สร้างจากหิน เขียวมรกตศิลปะเชียงแสน ชมเงาพระธาตุในมณฑป พระพุทธบาท ถ้าอยากชมสถาปัตยกรรมแบบราชสํานักพม่า ต้อง ไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งได้ชื่อนี้เพราะเคยเป็นที่ ประดิษฐานพระแก้วมรกต

กาดกองต้า หรือตลาดริมน้ํา ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งผสมจีนของอาคารเก่าแก่ แต่ในวันเสาร์

หากไปวันธรรมดาจะได้ อาทิตย์ จะเป็นตลาดนัดถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวา

ชมความน่ารักของช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งจัดแสดง นิทรรศการประวัติของช้างไทย ชมการแสดงของช้างที่สาธิตการ

ชักลากไม้ วาดภาพ หรือเล่นอังกะลุง

ปิดทริปด้วยการแช่น้ําพุร้อนในอุทยานแห่งชาติ “แอ่งน้ําอุ่น” เป็นบ่อกลางแจ้งที่ได้น้ําเย็นจากน้ําตก

การแช่น้ําพุร้อนในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม แรจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น แก้โรคไขข้ออักเสบ ช่วยผ่อนคลา

กลางแจ้งที่ได้น้ําเย็นจากน้ําตกแจ้ซ้อนมาผสมกับธารน้ำร้อน การแช่น้ำอุ่น

ในช่วงอากาศหนาวแล้วลงแช่น้ำ ช่วยผ่อนคลาย และสบายที่สุด

#เที่ยว #เที่ยวในประเทศ #เที่ยวทั่วไทย #ร้านเด็ดในประเทศ #แทงบอลออนไลน์