พะเยา

พะเยา

แม้พะเยาจะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็มีสถานที่น่าสนใจมากมาย กว้านพะเยา บึงน้ําใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ มีถนนเลียบริมกว้านให้ชม ทิวทัศน์ วัดศรีโคมคํา วัดโบราณที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยครู บาศรีวิชัย ภายในประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน

ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธบาท จําลองอยู่บนแผ่นหินใหญ่ และหอวัฒนธรรมนิทัศน์ที่รวบรวมวัตถุโบราณของเมืองพะเยา

พระธาตุจอมทอง ปูชนียสถานเก่าแก่อีกแห่ง เป็นเจดีย์ทรงล้านนา ตั้งอยู่บนฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสามชั้นรองรับองค์ระฆังส่วนยอดสุดที่เป็นฉัตรสีทอง

วัดอนาลโยทิพยารามบนคอยบุษราคัมเป็นจุดชมทิวทัศน์กว้านพะเยาได้สวยงามที่สุด สามารถเข้าไปเที่ยวชมและสักการะสถานที่สําคัญได้ วัดนี้ยังเหมาะสําหรับผู้สนใจปฏิบัติ ธรรมด้วย

ถ้าอยากสัมผัสธรรมชาติและน้ําตกงาม น้ําตกจําปาทองอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็น น่าตกขนาดใหญ่ท่ามกลางผืนป่าสมบูรณ์ สายน้ําไหลลดหลั่นลงมาหกชั้น มีน้ําตลอดปี

คนรักธรรมชาติ ชอบเดินป่าปืนคอยควรไปที่ วนอุทยานภูลังกา อ. ปง บนยอดภูยามเช้าสามารถ ชมทิวทัศน์ทะเลหมอกในหุบเขาได้อย่างสวยงาม

อ. เชียงคําทางตอนบนเป็นชุมชนใหญ่ของ ชาวไทยลื้อ จึงมีศิลปะไทยลื้อปรากฏตามวัดวาอาราม โดยเฉพาะวัดพระธาตุสนแวนที่มีศูนย์หัตถกรรมทอผ้า ไทยลื้อให้ชมและเลือกซื้อ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุสบแวนเจดีย์เก่าแก่ศิลปะล้านนา

#เที่ยวไทย #เที่ยวน่าน #ถอนเงินขั้นต่ำ100บาท