น่าน

น่าน

เมืองเล็กๆ แสนสงบเงียบแห่งนี้มีศิลปวัฒนธรรมเป็น เอกลักษณ์ให้เที่ยวชม วัดภูมินทร์เป็นมรดกชิ้นสําคัญ จากงานสถาปัตยกรรมอันวิจิตรของวิหารจัตุรมุขแบบ ล้านนา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมแบบ ไทยลื้อที่งดงามจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้ง เรื่องพุทธชาคกภาพเหมือนบุคคลและชีวิตชาวน่าน ในอดีต

ตัวเมืองน่านยังมีวัดน่าสนใจหลายแห่ง อาทิ วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหารที่มีเจดีย์ช้างล้อมศิลปะ สุโขทัย วัดสวนตาลเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทองทิพย์ พระคู่บ้านคู่เมือง ชม เจดีย์และวิหารสกุลช่างเมืองน่านที่วัด ข่วงสิงห์

ที่ อ. ภูเพียงก็มีพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ กว่า 600 ปีคู่เมืองน่าน ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังบุทองจังโกและ ปิดทองคําเปลวอีกครั้งจนเหลืองอร่ามตลอดทั้งองค์ นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวง ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่หาดูได้ยาก

วัดต้นแหลงที่ อ. ปัวเป็นวัดโบราณอายุหลายร้อยปี ด้านหน้าวัดมีวิหารแบบพื้นบ้าน ไทยลื้ออันงดงาม หลังคาซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น มุ่งไม้แป้นเกล็ด มีประตูทางเข้าสามด้าน ด้านหน้ามีสิงห์ปูนปั้นคู่นั่งเฝ้าอยู่

ทางหลวงหมายเลข 1256 เป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปบนเทือกเขาในพื้นที่ของอุทยาน แห่งชาติดอยภูคา และมีจุดชมทิวทัศน์ยอดดอยภูคาอยู่ริมทาง ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นจุดชม

ต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก โดยจะอวดดอกสีชมพูสะพรั่งช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม

#เที่ยวไทย #เที่ยวในประเทศ #น่าน #เติมเงินขันต่ำบาคาร่า200บาท