เชียงราย

เชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นอยู่ตามเทือกดอยตอนบน จนถึงเขตเหนือสุดในสยาม เริ่มจากคอยแม่สลอง ชุมชนชาวจีนฮ่อที่อพยพจากมณฑลยูนนานมาตั้ง หลักแหล่งนานกว่า 40 ปี โดยยึดอาชีพปลูกชา บนคอยจึงมีไร่ชา โรงอบชา และร้านจําหน่ายชาเรียงราย อยู่ริมถนนให้นักท่องเที่ยวได้ชมและชิมชา

จากดอยแม่สลองสามารถลัดเลาะไปถึงคอยตุง ที่ตั้งของพระตําหนักดอยตุงบ้าน หลังแรกของสมเด็จย่าที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลน ตระการตากับสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา

บนดอยตุงยังมีพระธาตุคอยตุง เจดีย์แห่งแรกของล้านนาที่สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 1454 เจดีย์สีทอง ขนาดเล็กสององค์สูงประมาณ 5 ม. นี้เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของ เมืองเชียงราย

ลงจากดอยไปตามทางหลวงหมายเลข 1 จนสุดเขตทาง อ.แม่สาย พรมแคนติดต่อเมืองท่าขี้เหล็กของพม่า แหล่งชอปปิงสินค้า ราคาถูกจากจีนและเป็นจุดผ่านแคนสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ ข้ามไปฝั่งพม่า

เปลี่ยนบรรยากาศไปเลียบริมน้ําโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา แหล่งท่องเที่ยว ชื่อเสียงท่ามกลางทิวทัศน์งดงามของสายน้ําและขุนเขาบริเวณรอยต่อ ต้องการรู้เรื่องราวในอดีตของสามเหลี่ยมทองคําก็เข้าชม ได้ที่หอนอุทยานสามเหลี่ยมทองคํา จากนั้นก็ไปชมร่องรอยประวัติศาสตร์จากวัดและโบราณสถานและขุนเขาบริเวณรอยต่อสามประเทศ หากในเขตเมืองโบราณเชียงแสน

#เที่ยวไทย #เที่ยวเชียงราย #เติมเงินขั้นต่ำ100บาท