เปิดประตูสู่ดินแดนใต้ จังหวัดชุมพร Ep.5

เปิดประตูสู่ดินแดนใต้ จังหวัดชุมพร Ep.5

สถานที่สำคัญในเขต อำเภอมืองชุมพร ตอน 2

ศาลบน

เป็นศาลที่เทศบาลต.หาดทรายรี สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2517ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงปลายหาดทรายรีเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้อย่างชัดเจนภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดของกรมหลวงชุมพรฯ เช่นเดียวกับศาลล่าง

เรือรบหลวงชุมพร

เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ ยาว 68 ม.กว้าง 6.88 ม.ต่อในประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2481 เป็นเรือคุ้มกันเรือลำเลียงทหารนวิกโยธินขึ้นบก รวมทั้งเป็นเรือลาดตระเวนชายฝั่ง กวาดทุ่นระเบิด และป้องกันการโจมตี และยกพลขึ้นบกของฝ่ายข้าศึก ปลดระวางเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2518 ต่อมาปีพ.ศ. 2522 กองทัพเรือได้มอบเรือรบหลวงนี้ให้ จ.ชุมพรเพื่อนำมาจอดที่หาดทรายรีเป็นอนุสรณ์แด่ องค์บิดาแห่งเรือไทย

#เที่ยว #เที่ยวในประเทศ #เที่ยวทั่วไทย #ชุมพร #ufabet