เปิดประตูสู่ดินแดนใต้ จังหวัดชุมพร Ep.4

เปิดประตูสู่ดินแดนใต้ จังหวัดชุมพร Ep.4

สถานที่สำคัญในเขต อำเภอมืองชุมพร ตอน 1
อ.เมืองชุมพร มีอาณาเขตด้านตะวันตกติดต่อกับผืนป่าที่ต่อเนื่องมาจาก จ.ระนอง บริเวณนี้จึงเป็น
พื้นทีป่าและสวนผลไม้ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งอ่าวไทย เขตอ.เมืองชุมพรมีสถานที่สำคัญดังนี้

หาดทรายรี
เที่ยวชายหาด ลิ้มรสอาหารทะเล ที่ตั้ง ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจ.ชุมพร เดินทางไปถึงได้สะดวก แนวชายหาดทอดตัวยาวเป็นโค้งอ่าวอย่างสวยงาม หาดทรายรียังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชายหาดทอดตัวเป็นแนวยาวไปตามเวิ้งอ่าวใหญ่
ขนาบด้วยเนินเขาสูงสองด้านแม้หาดไม่ขาวสะอาดนัก แต่นักท่องเที่ยวก็นิยมไปนั่งพักผ่อนและกินอาหารทะเลตามร้านที่ตั้งอยู่ริมหาดหลังจากสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กัน

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
สักการะกรมหลวงชุมพรฯที่ตั้งบริเวณหาดทรายรี ต.หาดทรายรีอ. เมืองชุมพรห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ ๒๐ กม.เปิดเวลา 6.30 – 20.00 น. อยู่บนหาดทรายรี ในบริเวณอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งทหารเรือไทย มีสองศาลคือ “ศาลล่าง” อยู่บริเวณชายหาด และ ”ศาลบน” อยู่บนเนินเขาบริเวณปลายหาด

ศาลล่าง
เป็นศาลที่จังหวัดชุมพรสร้างขึ้น ณ บริเวณที่เคยเป็นที่ประทับของกรมหลวงทุมพรฯตราบจนสิ้นพระชน เดิมเป็นศาลเล็กๆ สร้างถวายโดย นายเทียม ทิพย์พนม เมื่อ พ.ศ.2472 ต่อมา พศ. 2489
นายฮวด สุคนธา สร้างศาลขึ้นอีกศาลหนึ่งเคียงคู่กันปัจจุบันศาลที่นายเทียมสร้างได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีตคงเหลือแต่ศาลที่นายฮวด สร้างเท่านั้นที่ยังเป็นศาลเดิม ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังคู่กับต้นหูกวางอันเป็นบริเวณที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงเคยใช้เป็นที่หลบร่มเงาภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดของกรมหลวงชุมพรฯขนาดเท่าองค์จริงทรงเครื่องแบบพระยศพลเรือเอก

#เที่ยว #เที่ยวในประเทศ #เที่ยวทั่วไทย #ชุมพร #เติมเงินขั้นต่ำ200บาท