เปิดประตูสู่ดินแดนใต้ จังหวัดชุมพร Ep.3

เปิดประตูสู่ดินแดนใต้ จังหวัดชุมพร Ep.3

นายมั่นแห่งเมืองปะทิวเป็นเจ้าเมืองหลังกรุงแตกสมัยอยุธยามีการกล่าวถึงเมืองชุมพรอยู่หลายครั้ง เช่น สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมีการกวาดต้อนชาวเมืองพงสาลีและเมืองแถงในลาวเหนือมาที่เมืองปะทิวและเมืองชุมพร

นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงว่าหลังกรุงแตกในปี พ.ศ.2310เจ้ามืองนครศรีธรรมราชรวบรวมหัวเมืองต่างๆ ในภาคใต้ รวมทั้งเมืองชุมพร ตั้งเป็นก๊ก เป็นเหล่าต่อมาเมื่อพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชได้แล้ว จึงแต่งตั้งนายมั่นผู้นำชาวเมืองปะทิวเข้าร่วมกับทัพหลวงไปตีเมืองนครศรีธรรมราชจนได้รับชัยชนะ เป็นเจ้าเมืองชุมพรสันนิฐานว่าเมืองชุมพรในขณะนั้นตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำชุมพรบริเวณวัดประเดิมนั่นเอง

“เสด็จเตี่ย” ของชาวไทยคนไทยทั่วไปขานพระนามกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่า “เสด็จเตี่ย” อย่างคุ้นเคยนับแต่ปี พ.ศ. 2484 ที่กรมหมื่นชุมพรฯ (พระยศในขณะนั้น) ได้ทรงรับมอบหมาย
จากองค์ผู้บัญชาการทหารเรือได้จัดการศึกษา การปกครองและการบริหารโรงเรียนนายเรือพระองค์ก็ทรงทุ่มฝึกสอนลูกศิษย์เป็นอย่างดีโดยเสด็จไปทรงงานที่โรงเรียนนายเรือตั้งแต่ช้าถึงค่ำทุกวันแม้จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์แต่พระองค์ก็มิได้ถือพระองค์ทรงคลุกคลีกับนักเรียนนายเรือโปรดให้นักเรียนเรียกพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย”ด้วยทรงถือว่าพระองค์เป็น “พ่อ” ส่วนนักเรียนนายเรือเป็น “ลูก”อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรมีพื้นที่ทั้งหมด 31 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ ตั้งแต่ อ. เมืองชุมพร อ.สวีอ.ทุ่งตะโก ไปจนถึง อ.หลังสวน(กาะต่างๆ นอกชายฝั่งอยู่ในความดูแลของอ.ประทิว)ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจ. ชุมพรที่มีความยาวประมาณ 222 กม.อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรกว่า 100กม.ทั้งยังนับเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย เกาะที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯมีทั้งหมด 40 เกาะ เกาะเหนือสุดคือเกาะจระเข้ อยู่ในเขต อ.ประทิว ใต้สุดคือเกาะครามใน อ.หลังสวนส่วนเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งดำน้ำที่สำคัญของทะเลอ่าวไทยมีเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะหลักง่าม เกาะทะลุ เกาะมาตรา เป็นต้นปะการังที่พบมีหลายชนิดเช่นปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ปะการังดำ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังพบปลาในแนวปะการังด้วย ดังเช่น ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ปลาสลิดหินสีฟ้าเป็นต้น รวมถึงหอยชนิดต่างๆ เช่นหอยหน้ายักษ์ หอยเบี้ยเสือดาว หอยมือเสือและสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างวาฬ โลมา ฉลามวาพ กระเบนราหู เต่าตนุ เป็นต้น

#เที่ยว #เที่ยวในประเทศ #เที่ยวทั่วไทย #ชุมพร #สมัครคาสิโน ขั้นต่ำ 50 บาท