ไปเที่ยวเหนือทั้งที ซื้อของฝากอะไรดี

ไปเที่ยวเหนือทั้งที ซื้อของฝากอะไรดี ?

ของฝากตามเส้นทางภาคเหนือตะวันออกส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมพื้นถิ่น ทั้งของชาวไทยภูเขาและผ้าทอไทยลื้อ พร้อมทั้ง ชาพันธุ์ดีจากคอยสูง

เชียงราย ชาเป็นของฝากคู่เมืองเชียงราย ดอยแม่สลอง เป็นพื้นที่ปลูกและแหล่งจําหน่ายใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะชาอู่หลง ก้านอ่อนมีกลิ่นหอมและรสชาติดี พืชผักผลไม้เมืองหนาวจาก ดอยตุงก็น่าซื้อ

รวมทั้งกาแฟคอยตุงก็ขึ้นชื่อ สําหรับงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ ประณีตงดงาม ไม่ว่าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สร้อย กําไล ลูกปัดต่างๆ หาซื้อได้สะดวกที่ไนท์บาซาร์ในตัวเมืองเชียงราย

พะเยา ผ้าทอไทยลือที่บ้านธาตุสบแวน อ. เชียงคํา เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ ข้อมด้วยสีธรรมชาติ มีทั้งลาย โบราณอย่างลายน้ําไหล ลายขิด ลายจก และลายประยุกต์ตาม ความนิยมของตลาด

ถ้ามาช่วงเดือนพฤษภาคมหาซื้อลิ้นจี เป็นของฝากได้ เป็นพันธุ์องฮวย ผลโต เมล็ดเล็ก เปลือก บาง เนื้อสีขาวขุ่น รสหวานอมเปรี้ยว มีศูนย์แสดงและจําหน่าย ของฝากทั้งที่ศาลากลางหลังเก่า ที่ว่าการ อําเภอเมือง และสถานีขนส่งพะเยา

น่าน ผ้าทอมือไทยลื้อเป็นงานหัตถ

กรรมที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะชิ้นลาย น้ําไหล ลายไทยลื้อ ที่ใช้เทคนิคการทอด้วย วิธี “ล้วง” โดยใช้เส้นด้ายพุ่งเป็นสีๆ เป็นช่วงๆ มีทั้งผ้าพื้น ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ ส่วนส้มสีทองเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ เป็นส้มเขียว

หวานที่ผิวสีเหลืองทอง รสหวาน ออกสู่ตลาด ขายของฝากในตัวเมืองอยู่ที่ ถ. สุมนเทวราชน ออกสู่ตลาดช่วงปลายปี

ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท